Ettevõttest


LAEN PANT24-ST

Pant24 väljastab kõigile lühiajalisi laene panditud eseme tagatisel. Esemeteks võivad olla mistahes tooted (telefonid, arvutid, murutrimmerid, telekad, ehted, jne).

Kõigi klientidega sõlmime konfidentsiaalse lepingu, mille raames laenusaaja annab panditava eseme omandiõiguse Pant24-le kuniks laen koos intressidega on tasutud. Kõiki laene panditud eseme tagatisel on võimalik pikendada hiljemalt laenu tagastamise tähtpäeval tasudes lepingus fikseeritud intressi. Laen pikeneb automaatselt intresside tasumisel esialgses lepingus sätestatud päevade võrra (näiteks 30-päevane laenuleping pikeneb intresside tasumisel 30-päevaks).

Laenu mitte tagastamisel tähtajaks kustutatakse kliendi võlg Pant24 ees ning panditud eseme omandiõigus läheb samuti laenuandjale.